Tematy
menu      Widzew Łódź-
menu      Narodowy Bank Polski w Katowicach
menu      Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o.
menu      Narodowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych
menu      Narodowy Bank Polski w Warszawie
menu      Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
menu      Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego
menu      Narodowa Agencja Badań Morskich
menu      Narodowy Dzień Języka Ojczystego
menu      największe parki narodowe na świecie
menu      Narodowy Bank Polski Oddziały
bohar man zrecznosciowe
Groby Pańskie
esmieszne zdjecia
Klocki Lanos
Splinter Cell Wallpapers

Widzew Łódź-

Temat: Pielęgniarstwo położnicze CKPPiP
...wychowawczym NIE ma prawa do zasiłku: A. wychowawczego, B. porodowego, C. macierzyńskiego, D. chorobowego. Zadanie 4. Główną przyczyną zgonów okołoporodowych wśród niemowl ąt w Polsce jest/są: A. choroba hemolityczna, B. wcześniactwo, C. uraz okołoporodowy, D. wady wrodzone. Zadanie 5. W Polsce początkiem inicjatywy Szpital Przyjazny Dziecku był rok: A. 1989 r. , B. 1990 r. , C. 1992 r. , D. 1996 r. Zadanie 6. Długofalowym, strategicznym celem Narodowego Programu Zdrowia w Polsce na lata 2006 - 2015, jest: A. zmiana w stylu życia ludności, B. kształtowanie środowiska życia i pracy sprzyjającego zdrowiu, C. zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych, D. poprawa zdrowia i zwi ązanej z nim jakości życia ludności. Zadanie 7. Zgodnie z założeniami promocji zdrowia ‟zdrowie” określane jest jako: A. zasób, B. cel, C. dążenie, D. zasób i cel....
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=490Design by flankerds.com